Burn-out was binnen de bedrijfsmuren reeds aan een opmars bezig en uit onderzoek blijkt dat de coronacrisis de gevoelens van angst en stress nog heeft aangewakkerd. 

Mensen zijn uiteraard het allerbelangrijkste kapitaal voor een onderneming en daarom is hun mentale welzijn cruciaal voor het duurzaam succes van elk bedrijf.

iStock

Als onderneming kan je op verschillende vlakken actie ondernemen:

  1. Vormingen voor leidinggevende om vroege signalen van burn-out en acute stress te herkennen en passende maatregelen te nemen om uitval te voorkomen. Dit in combinatie met preventieve vormingen voor de medewerkers rond veerkracht en energiemanagement.
  2. Individuele psycho-sociale begeleiding van langdurig afwezige medewerkers
  3. Ondersteuning van en advies aan het team en de leidinggevende wanneer een medewerker na langdurige afwezigheid terugkomt.  
Burn-out scan:

De Burn-out-scan werd ontwikkeld door neuropsycholoog Michael Portzky, en bekijkt in welke mate je medewerkers – ondanks persoonlijke inspanningen en/of professionele begeleiding – nog eventuele kenmerken vertoont van een burn-out.