Negatieve gevoelens door stress en angst zijn voor sommige medewerkers dagelijkse realiteit. Crisissen ontstaan door bijvoorbeeld COVID-19 en de watersnoodramp van juli 2021, stellen het weerstandsvermogen van uw medewerkers op de proef.

Mensen zijn uiteraard het allerbelangrijkste kapitaal voor een onderneming en daarom is hun mentale welzijn cruciaal voor het duurzaam succes van elk bedrijf.

iStock

Als onderneming kun je op verschillende vlakken actie ondernemen:

  1. Vormingen voor leidinggevende om vroege signalen van burn-out en acute stress te herkennen en passende maatregelen te nemen om uitval te voorkomen. Dat in combinatie met preventieve vormingen voor de medewerkers rond veerkracht en energiemanagement.
  2. Individuele psychosociale begeleiding van langdurig afwezige medewerkers.