Wellbeing assistance biedt bedrijven en hun medewerkers hulp bij de verwerking van een trauma. Dit gaat over medewerkers die het slachtoffer werden van een schokkende of traumatische gebeurtenis. Denk aan een agressiesituatie en/of bedreiging, een inbraak, een brand, een (verkeers)ongeval,… Via traumazorg kunnen zij, individueel of in groep, beroep doen op de professionele ondersteuning en begeleiding van een ervaren psycholoog of psychotherapeut uit de buurt.

Kan een medewerker persoonlijke hulp gebruiken? Of is er nood aan groepsbegeleiding?
Trauma-scan

Deze zelfscan, gebaseerd op de ‘Impact of event scale-revised (IES-R)’, gaat na in welke mate de persoonlijke emotionele toestand van je medewerker na de schokkende gebeurtenis, geëvolueerd is en/of er eventueel nog bijkomende professionele hulp nodig is. 

Baloise Insurance verleent traumazorg bij een schadegeval dat betrekking heeft op een slachtoffer jonger da 26 jaar. Naast haar wettelijke en contractuele verbintenissen bij schadegvallen, zal ze ook haar maatschappelijke en menselijke plicht opnemen om het verloop van de procedures ten aanzien van de getroffen familie zo draagbaar mogelijk te maken. De gedragsregels ‘schaderegeling verongelukte kinderen’  gelden daarom breed, ongeacht de aard van de verzekering waar een beroep op wordt gedaan (burgerlijke aansprakelijkheid, eigen schade of rechtsbijstand) en van zodra de betrokken verzekeringsonderneming over de informatie beschikt dat het schadegeval betrekking heeft op een verongelukt verkeersslachtoffer jonger dan 26 jaar. 

Lees hier de gedragsregels schaderegeling verongelukte kinderen.