Arbeidsdeal: vanaf nu individueel opleidingsrecht voor elke medewerker 

In het kader van de arbeidsdeal is elke onderneming vanaf nu verplicht om zijn medewerkers gedurende minstens vier dagen een opleiding aan te bieden. In 2024 wordt dit minstens vijf dagen. Daarnaast moet elk bedrijf van minstens 20 medewerkers elk jaar een opleidingsplan voorleggen. Hieronder vind je een overzicht van de nieuwe regelgeving.

Tot voor kort gold een gemiddeld opleidingsrecht, toegekend door de wet werkbaar werk. De arbeidsdeal – waarmee de overheid meer medewerkers aan het werk wilt krijgen – vormt deze regel om naar een individueel opleidingsrecht van vier dagen per jaar per voltijdse medewerker in 2023. Tegen 2024 geldt er een minimum van vijf dagen per jaar per voltijdse medewerker. 

Voor deeltijds werkende medewerkers en/of voor wie de arbeidsovereenkomst niet het volledige kalenderjaar dekt, wordt het aantal opleidingsdagen apart bepaald. 

Wat geldt voor mijn bedrijf?

 • Bedrijven of ondernemingen met minder dan 10 medewerkers hoeven met deze wettelijke verplichting geen rekening te houden. 
 • Werk je met minimum 10 en minder dan 20 medewerkers? Dan volstaat een individueel opleidingsrecht van minimum 1 dag per jaar voor een voltijdse medewerker die het volledige jaar in dienst is.
 • Telt je onderneming meer dan 20 medewerkers? Dan heeft een voltijds tewerkgestelde medewerker recht op minimaal vier opleidingsdagen per jaar vanaf 1 januari 2023 en van minimum vijf opleidingsdagen per jaar vanaf 1 januari 2024. 

Wat moet ik weten?

 • De sector waartoe je behoort legt het opleidingsrecht concreet vast in een cao. Doen de sociale partners dit niet, dan moet je het opleidingsrecht zelf vastleggen via de opmaak van een individuele opleidingsrekening. 
 • Je bent verplicht om je medewerkers op de hoogte te brengen van hun opleidingskrediet en hoe ze het zelf kunnen raadplegen. Minstens één keer per jaar licht je je medewerkers in over het resterend saldo van het opleidingskrediet.
 • Het saldo van niet-opgebruikte opleidingsdagen wordt overgezet naar het volgende jaar en per periode van vijf jaar die ten vroegste begint op 1 januari 2024, moet de medewerker gemiddeld ten minste vijf dagen opleiding per jaar hebben gevolgd. Die verplichting geldt ook voor ondernemingen met minstens tien en minder dan 20 medewerkers waarbij elke medewerker op het einde van elke periode van vijf jaar gemiddeld ten minste 1 dag opleiding per jaar moet hebben gevolgd.
 • Opleidingen kunnen gevolgd worden binnen of buiten de werkuren. Er is geen recht op overloon
 • Wordt de medewerker (niet-dringend) ontslagen heeft hij het recht om de resterende opleidingsdagen op te nemen voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Neemt de medewerker zelf ontslag, dan vervalt dit recht.
 • Mocht er sprake zijn van een opzeggingsvergoeding, geldt dit openstaande opleidingskrediet als een verworven voordeel. Je moet hier rekening mee houden in de berekening van de opzeggingsvergoeding.

Ook opleidingsplan verplicht

Voor wie?

Telt je bedrijf minstens 20 medewerkers? Dan moet je in het kader van de arbeidsdeal minstens één keer per jaar – ten laatste tegen 31 maart – een opleidingsplan opstellen. Dat plan moet je als werkgever voor advies voorleggen aan de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging of bij gebrek hieraan: aan de medewerkers zelf.

Wat moet ik weten?

 • Als werkgever ben je vrij om de opleidingen te bepalen.
 • De arbeidsdeal vraagt wel bijzondere aandacht voor medewerkers die bijzondere noden kunnen hebben op vlak van opleidingen omtrent skills en competenties. Denk daarbij aan risicogroepen, 50+ medewerkers en medewerkers met een beperking.
 • Voorzie ook opleidingen die het tekort aan kandidaten voor knelpuntberoepen in jouw sector kunnen opvangen.
 • Het plan moet minimaal de formele en informele opleidingen bevatten waarvan sprake in het kader van het individuele opleidingsrecht en uitleggen op welke wijze het hieraan bijdraagt.
 • Paritaire (sub)comités kunnen met een cao de minimale voorwaarden vaststellen die een opleidingsplan moet bevatten voor de werkgevers die onder dat toepassingsgebied vallen.  

B-Tonic helpt

B-Tonic is je trusted advisor voor een welzijnsbeleid op maat van de noden van jouw bedrijf, team of medewerker. We hebben een uitgebreid en uniek aanbod aan programma’s en gaan mee op zoek naar de beste opleiding die je medewerker (of team) enthousiast, gemotiveerd en productief aan de slag houdt.

Wil je deel uitmaken van de community?
Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.