CSRD

CSRD-Duurzaamheidsrapportage

Wat is CSRD?

De CSRD, ook bekend als  de Corporate Sustainability Reporting Directive, is een Europese richtlijn die bedrijven vanaf 1 januari 2024 verplicht om duurzaamheidsrapporten op te stellen. Het doel van CSRD is om bedrijven aan te zetten tot transparantie over hun impact op sociale, milieu-gerelateerde en economische kwesties. De CSRD behandelt drie kerngebieden: Environment (Milieu), Social (Sociaal) en Governance (goed bestuur), ook wel bekend als ESG. Wat bedrijven precies over deze drie pijlers moeten rapporteren, staat vastgesteld in de European Sustainability Reporting Standards (ESRS),zodat alle bedrijven op dezelfde manier kunnen rapporteren.

Wat zijn de hoofdoelstellingen van de CSRD duurzaamheidsrapportage?

De Europese Commissie heeft drie hoofdoelstellingen van duurzaamheidsrapportage geformuleerd en het is goed om deze in gedachten te houden als je aan de slag gaat met de

verplichtingen uit de CSRD:

CSRD-Wie moet rapporteren?

Wanneer moet je rapporteren?

De rapportageverplichtingen onder de CSRD treden in werking vanaf 1 januari 2024, met de eerste rapportages die in 2025 over het boekjaar 2024 moeten worden ingediend. De vereisten worden gefaseerd ingevoerd, waarbij verschillende groepen bedrijven in verschillende jaren starten met rapporteren, afhankelijk van hun grootte en marktpositie.

CSRD

Waarom moet je rapporteren?

In het Parijs Akkoord hebben landen afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot onder 2 graden Celsius. Een pakket aan maatregelen en beleidsinitiatieven, de Green Deal is een verzameling van regels en ideeën die de Europese Unie moet helpen om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De CSRD-richtlijn komt hierbij om de hoek kijken. Deze richtlijn wil dat bedrijven meer verantwoordelijkheid nemen voor hun impact op de samenleving en het milieu, en tegelijkertijd dat ze transparanter zijn.

De CSRD biedt je een leidraad om die niet-financiële (ook wel extra-financiële genoemd) rapportage te harmoniseren, zodat de informatie relevant, vergelijkbaar, betrouwbaar en gemakkelijk toegankelijk en bruikbaar wordt voor iedereen. Tegelijk biedt zo’n transparante rapportage je een houvast om je activiteiten, prestaties en ambities op het gebied van duurzaamheid effectief en consistent te meten en te rapporteren. En waar zinvol ook bij te sturen. Last but not least biedt het investeerders of andere zakenpartners accurate informatie die zij op hun beurt kunnen – en steeds vaker moeten – gebruiken om hun beslissingen te onderbouwen. Ten slotte beperkt het ook het risico op greenwashing

Voordelen van ESG-rapportage

In essentie zorgt de ESG-rapportage ervoor dat een onderneming vlot en transparant kan communiceren over de sociale en ecologische gevolgen van haar activiteiten en haar manier van besturen. En dat kan helpen om:

Wil je weten hoe u dit het beste kunt aanpakken? Lees ons trendrapport 2024 voor meer informatie.

Heb je nog vragen?
Wil je een offerte op maat?

maartje vanewijk

Annelies Theunissen
People Sustainability Expert

trendrapport2024

Nieuw Trendrapport 2024 ‘Wellbeing & Sustainability’

Het sociale gewicht van ESG in duurzaam ondernemen

Lees nu meer over de laatste trends

Maak je online afspraak

Met de werkbaarheidscheque kan je als eenmanszaak, KMO, grote onderneming of socialprofit organisatie met minstens 1 werknemer op de payroll steun ontvangen om knelpunten rond werkbaar werk binnen je organisatie in kaart te brengen. De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren. Via de cheques financiert Vlaanderen tot 60% van je project, met een plafond van € 9.000.

De laatste dag waarop je aanvragen voor de maatregel van de werkbaarheidscheque kan indienen is 31 juli 2024
De einddatum waarop er prestaties kunnen verricht worden is 31 augustus 2024. Meer weten over de werkbaarheidscheque?