ESG

esg2
  • Environmental: De milieupijler richt zich op hoe een bedrijf omgaat met milieukwesties. Dit gaat over essentiële topics zoals klimaatverandering, energieverbruik, watergebruik, afvalbeheer en de impact op ecosystemen. Een bedrijf met sterke milieu-ESG-prestaties zal bijvoorbeeld investeren in hernieuwbare energiebronnen, efficiënte productieprocessen en milieuvriendelijke technologieën. Het doel is om de negatieve milieu-effecten zoveel mogelijk in te perken of terug te draaien.
  • Social: De sociale pijler richt zich op de relaties tussen een bedrijf en zijn medewerkers, klanten, leveranciers en stakeholders. Het omvat onderwerpen als welzijn, diversiteit en inclusie, klanttevredenheid, gezondheid en veiligheid op de werkplek, en maatschappelijk engagement. Een bedrijf dat goed presteert op het gebied van sociale ESG zal bijvoorbeeld een duurzaam welzijnsbeleid uitrollen, eerlijke arbeidsvoorwaarden bieden, diversiteit bevorderen, zich inzetten voor de gemeenschap en ethische relaties onderhouden met leveranciers en klanten. B-Tonic legt met name de nadruk op deze pijler en streeft ernaar om via haar langetermijntrajecten een positieve impact te hebben op de sociale aspecten van ESG.
  • Governance: De bestuurspijler heeft betrekking op de interne structuur en processen van een bedrijf, met de focus op transparantie, verantwoording, onafhankelijkheid en effectief leiderschap. Goed bestuur zorgt ervoor dat bedrijven op een eerlijke, ethische en verantwoordelijke manier worden geleid. Het omvat onderwerpen als de samenstelling van de raad van bestuur, beloningsstructuren, het vermijden van belangenconflicten, het waarborgen van transparante financiële verslaglegging en het beheren van risico’s. Bedrijven met sterke governance-ESG-praktijken hebben vaak een hogere mate van integriteit en zijn beter in staat om langetermijnwaarde te creëren voor alle belanghebbenden.

De People Sustainability Scan is een instrument dat bedrijven helpt om de sociale pijler van ESG te meten en te verbeteren. Het analyseert verschillende aspecten van het sociale beleid van een bedrijf, zoals medewerkerswelzijn, diversiteit en inclusie, en maatschappelijk engagement. Door gebruik te maken van de People sustainability scan kunnen bedrijven inzicht krijgen in hun prestaties op het gebied van sociale duurzaamheid en gerichte acties ondernemen om hun impact te verbeteren.

Pagina 1 – Pagina 2Pagina 3Pagina 4Pagina 5

Heb je nog vragen?
Wil je een offerte op maat?

maartje vanewijk

Annelies Theunissen
People Sustainability Expert

trendrapport2024

Nieuw Trendrapport 2024 ‘Wellbeing & Sustainability’

Het sociale gewicht van ESG in duurzaam ondernemen

Lees nu meer over de laatste trends

Maak je online afspraak

Met de werkbaarheidscheque kan je als eenmanszaak, KMO, grote onderneming of socialprofit organisatie met minstens 1 werknemer op de payroll steun ontvangen om knelpunten rond werkbaar werk binnen je organisatie in kaart te brengen. De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren. Via de cheques financiert Vlaanderen tot 60% van je project, met een plafond van € 9.000.

De laatste dag waarop je aanvragen voor de maatregel van de werkbaarheidscheque kan indienen is 31 juli 2024
De einddatum waarop er prestaties kunnen verricht worden is 31 augustus 2024. Meer weten over de werkbaarheidscheque?