Trendrapport 2024: 'Wellbeing & Sustainability'

SDG encarte animatie v1

Download hier het trendrapport 2024.
'Wellbeing & Sustainability​'

Wellbeing & Sustainability

Het sociale gewicht van ESG in duurzaam ondernemen

Steeds meer bedrijven beseffen dat welzijn en winst elkaar versterken en maken van de wellbeing van hun medewerkers een strategische prioriteit. Want een onderneming die zorg draagt voor haar medewerkers is aantrekkelijk en kent minder ziekteverzuim of verloop. 90%(!) van de medewerkers die bij organisaties werken met een sterk sociale impact voelen zich meer geïnspireerd, gemotiveerd en betrokken. Tegelijk verhoogt de organisatie haar duurzaamheidsscore (ESG). Kortom, wellbeing vormt het fundament van een duurzaam businessmodel. Vraag is ‘Hoe begin je eraan’? Het antwoord lees je in Trendrapport 2024 van B-Tonic.

Mensen willen werken voor organisaties waar medewerkers het goed hebben. Onderzoek toont  dat 59% van de medewerkers ernstig overweegt om te gaan werken bij een bedrijf dat betere arbeidsvoorwaarden biedt dan hun huidige werkgever. 56% van de medewerkers tussen 18 en  24 jaar zou zelfs stoppen met een job die hen belette van hun leven te genieten.

People Sustainability

Anders gezegd, bedrijven en organisaties staan voor de grote uitdaging om werkomgevingen te creëren die duurzame prestaties aanmoedigen, met oog voor zowel de resultaten als het welbevinden. Met een aanpak die de mens centraal stelt, zijn organisaties en bedrijven veerkrachtiger, tot meer in staat, innovatiever en gemotiveerder om de gezamenlijke duurzaamheidsdoelen te realiseren. We noemen dat ‘people sustainability’.

Peopel sustainability visual B Tonic NL
siviglia-berto-trendrapport

Siviglia Berto
Managing Director B-Tonic

“De zoektocht naar een effectief en duurzaam welzijnsbeleid is geen eenvoudige oefening, rekening houdende met verschillende profielen en een grote diversiteit binnen organisaties. Waardeer iedereen in de organisatie als individu en zorg voor gelijke kansen. Leer medewerkers je ESG-strategie begrijpen en betrek ze  hoe ze de ESG-doelstellingen kunnen beïnvloeden.”

Stefaan Vandist

Stefaan Vandist
Hands-on Sustainability Expert

“Het voldoet niet langer om uitsluitend te focussen op de finale bestemming rond duurzaamheid en wellbeing. De reis ernaartoe blijkt even waardevol.”

christophe-hamal-trendrapport

Christophe Hamal
CEO van Baloise België

“We blijven investeren in bedrijven die hun ecologische en sociale verantwoordelijkheden opnemen. De duurzame meerwaarde die we uit verschillende bronnen creëren, heeft een positieve impact op onze werknemers, onze klanten, de maatschappij, het milieu, onze partners en natuurlijk ook onze investeerders. Nu en in de toekomst.”

6 sdgs nl

Top 6 SDG’s met directe impact op wellbeing

De indicatoren op basis waarvan de uitvoering van SDG’s kan worden gevolgd, zijn in eerste instantie bedoeld voor de beleidsmakers. Maar uiteraard is iedereen mee verantwoordelijk voor het bereiken van de doelstellingen. Lijken die een ver-van-je-bedshow? Dan heb je het mis.

Het welslagen van de SDG’s hangt immers nauw samen met het vermogen van de ondernemingen om op een duurzame manier te groeien en te voorzien in levens- en werkomstandigheden die leiden tot een gezonde balans tussen winst, welzijn en welvaart.

War for wellbeing

Andersom wijst de praktijk uit dat het duurzaamheids- of ESG-beleid (Environment, Social en Governance) van een onderneming directe impact heeft op de wellbeing van de medewerkers. En zo is de cirkel rond: hoe duurzamer of ESG-gedreven het bedrijf of de organisatie werkt, hoe positiever de impact op de wellbeing van het menselijk (en sociaal) kapitaal dat op haar beurt de brandstof vormt voor de groei en het succes van de organisatie. Op die manier groeit welzijn ook uit tot een krachtig wapen in de strijd voor een aantrekkelijke  employer brand. Anders gezegd, achter de frontlinie van de huidige ‘war for talent’ heerst een heuse ‘war for wellbeing’.

Ja, ik wil gratis het ‘Trendrapport 2024 – Wellbeing & Sustainability’ downloaden

Dowload het Trendrapport 2024: 'Wellbeing & Sustainanility'

Meer weten over het sociale gewicht van ESG in duurzaam ondernemen?

e book 2024 nl