Wat staat er in een ESG-rapportage?

De druk om duurzaam te ondernemen komt ook uit politieke hoek. Zo bereikten in juni 2022 de Europese Raad en het Europees Parlement een (voorlopig) politiek akkoord over de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze nieuwe richtlijn verplicht een grote groep van ondernemingen (250 of meer medewerkers) om vanaf 2026 te rapporteren over de manier waarop hun bedrijf impact heeft op de mens en het milieu. Die informatie moet bovendien worden getoetst door een accountant.

De nieuwe CSRD-richtlijn verruimt bovendien de scope van de bedrijven die een duurzaamheidsrapport moeten publiceren. Ze wordt dus van toepassing op een veel groter aantal ondernemingen – een ruwe schatting telt er zo’n 50.000 in ons land – actief in alle sectoren.

De regelgeving heeft betrekking op jouw bedrijf als je voldoet aan deze voorwaarden:

  • Je hebt een bedrijf met meer dan 500 medewerkers. Dan rapporteer je vanaf 2025 over het boekjaar 2024.
  • Je hebt een bedrijf met meer dan 250 medewerkers en/of € 40 miljoen omzet en/of € 20 miljoen in totale activa. Dan rapporteer je vanaf 2026 over het boekjaar 2025.
  • Je hebt een klein of middelgroot bedrijf (of een andere bedrijfsvorm). Dan rapporteer je vanaf 2027 over het boekjaar 2026.

Besef echter dat bedrijven die nog niet moeten rapporteren druk zullen ondervinden van hun stakeholders om alsnog vroeger met de rapportage te starten. We noemen dat het doorsijpeleffect of de druk van klanten, medewerkers, leveranciers, … die duurzaam ondernemen als essentieel beschouwen voor duurzame waardecreatie. Op die manier wordt ESG-compliance een katalysator voor de employer branding en reputatiemanagement.

Meer informatie over de People Sustainability Scan en hoe deze kan worden geïntegreerd in het ESG-beleid van een bedrijf is te vinden op (button) People Sustainability Scan.

Pagina 1Pagina 2 – Pagina 3 – Pagina 4Pagina 5

Heb je nog vragen?
Wil je een offerte op maat?

maartje vanewijk

Annelies Theunissen
People Sustainability Expert

trendrapport2024

Nieuw Trendrapport 2024 ‘Wellbeing & Sustainability’

Het sociale gewicht van ESG in duurzaam ondernemen

Lees nu meer over de laatste trends

Maak je online afspraak

Met de werkbaarheidscheque kan je als eenmanszaak, KMO, grote onderneming of socialprofit organisatie met minstens 1 werknemer op de payroll steun ontvangen om knelpunten rond werkbaar werk binnen je organisatie in kaart te brengen. De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren. Via de cheques financiert Vlaanderen tot 60% van je project, met een plafond van € 9.000.

De laatste dag waarop je aanvragen voor de maatregel van de werkbaarheidscheque kan indienen is 31 juli 2024
De einddatum waarop er prestaties kunnen verricht worden is 31 augustus 2024. Meer weten over de werkbaarheidscheque?