Hoe vul je als onderneming de S van ESG in?

Hoe ga je concreet aan de slag met het op- en uitbouwen van de sociale pijler van ESG-beleid?

1. Stakeholder-analyse: Identificeer de belangrijkste belanghebbenden van je organisatie, zoals medewerkers, klanten, leveranciers en lokale gemeenschappen. Begrijp hun behoeften, verwachtingen en zorgen met betrekking tot sociale kwesties.

2. Beleidsvorming: Ontwikkel een beleid dat de sociale verantwoordelijkheid van je organisatie ondersteunt. Dit beleid moet betrekking hebben op zaken als arbeidsrechten, diversiteit en inclusie, gezondheid en veiligheid, en gemeenschapsbetrokkenheid.

3. Medewerkersbetrokkenheid: Creëer een werkomgeving die de betrokkenheid en het welzijn van medewerkers bevordert. Zorg voor eerlijke arbeidspraktijken, gelijke kansen, goede arbeidsomstandigheden en mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

4. Verantwoorde toeleveringsketen: Beoordeel de sociale prestaties van je leveranciers en bevorder verantwoordelijk gedrag in de toeleveringsketen. Dit omvat het evalueren van arbeidsomstandigheden, mensenrechten en ethische praktijken van leveranciers.

5. Gemeenschapsbetrokkenheid: Identificeer manieren waarop je organisatie een positieve invloed kan hebben op de lokale gemeenschap. Dit kan onder meer betrekking hebben op het ondersteunen van lokale initiatieven, het sponsoren van maatschappelijke projecten en het bevorderen van vrijwilligerswerk onder medewerkers.

6. Transparantie en rapportage: Communiceer openlijk over je inspanningen op het gebied van de sociale pijler van ESG. Publiceer relevante informatie over beleidsmaatregelen, prestaties en doelstellingen op het gebied van sociale verantwoordelijkheid.

7. Betrokkenheid van het management: Zorg ervoor dat het senior management zich actief inzet voor de sociale pijler van ESG. Betrek hen bij het vaststellen van doelen, het toewijzen van middelen en het bevorderen van een cultuur van verantwoordelijkheid en ethisch gedrag binnen de organisatie.

Onthoud dat deze suggesties slechts een startpunt zijn en dat het implementeren van de sociale pijler van ESG een doorlopend proces is. Het vereist betrokkenheid en inzet op alle niveaus van de organisatie om effectief te zijn en een positieve sociale impact te hebben.

Pagina 1Pagina 2Pagina 3 – Pagina 4 – Pagina 5

Heb je nog vragen?
Wil je een offerte op maat?

maartje vanewijk

Annelies Theunissen
People Sustainability Expert

trendrapport2024

Nieuw Trendrapport 2024 ‘Wellbeing & Sustainability’

Het sociale gewicht van ESG in duurzaam ondernemen

Lees nu meer over de laatste trends

Maak je online afspraak

Met de werkbaarheidscheque kan je als eenmanszaak, KMO, grote onderneming of socialprofit organisatie met minstens 1 werknemer op de payroll steun ontvangen om knelpunten rond werkbaar werk binnen je organisatie in kaart te brengen. De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren. Via de cheques financiert Vlaanderen tot 60% van je project, met een plafond van € 9.000.

De laatste dag waarop je aanvragen voor de maatregel van de werkbaarheidscheque kan indienen is 31 juli 2024
De einddatum waarop er prestaties kunnen verricht worden is 31 augustus 2024. Meer weten over de werkbaarheidscheque?