Well-being expert B-Tonic and hands-on sustainability expert Stefaan Vandist unveil the ‘Well-being & Sustainability’ Trend Report 2024

January 30, 2024

Subjects:

Trend report 2023: ‘Wellbeing & Sustainability’

Download the Trend Report 2023 here. ‘Well-being & Sustainability’ Yes, please! Trend Report 2023 ‘Well-being & Sustainability’ Powered by climate change, the pandemic and the...

Het belang van de S in je ESG-strategie

Wellbeing: kern van een duurzaam businessmodel

Wellbeing: Steeds meer bedrijven beseffen tegenwoordig dat welzijn en winst elkaar versterken. En maken van de wellbeing van hun medewerkers een strategische prioriteit. Immers, een onderneming die zorg draagt voor haar medewerkers is niet alleen aantrekkelijk. Maar kent ook aanzienlijk minder ziekteverzuim of verloop. Opvallend is dat maar liefst 90%(!) van de medewerkers die bij organisaties werken met een sterk sociale impact. Zich meer geïnspireerd, gemotiveerd en betrokken voelen. Tegelijkertijd verhoogt de organisatie haar duurzaamheidsscore (ESG). Met andere woorden, wellbeing vormt het fundament van een duurzaam businessmodel. De vraag die dan rijst, is ‘Hoe begin je eraan?’ Het antwoord lees je in Trendrapport 2024 van B-Tonic.

trendrapport2024[Download het Trendrapport 2024]

Mensen willen werken voor organisaties waar medewerkers het goed hebben. Onderzoek toont dat 59% van de medewerkers ernstig overweegt om te gaan werken bij een bedrijf dat betere arbeidsvoorwaarden biedt dan hun huidige werkgever. 56% van de medewerkers tussen 18 en 24 jaar zou zelfs stoppen met een job die hen belette van hun leven te genieten.

People Sustainability

Anders gezegd, bedrijven en organisaties staan voor de grote uitdaging om werkomgevingen te creëren die duurzame prestaties aanmoedigen, met oog voor zowel de resultaten als het welbevinden. Met een aanpak die de mens centraal stelt, zijn organisaties en bedrijven veerkrachtiger, tot meer in staat, innovatiever en gemotiveerder om de gezamenlijke duurzaamheidsdoelen te realiseren. We noemen dat ‘people sustainability’.

Andersom wijst de praktijk uit dat het duurzaamheids- of ESG-beleid (Environment, Social en Governance) van een onderneming directe impact heeft op de wellbeing van de medewerkers. En zo is de cirkel rond: hoe duurzamer of ESG-gedreven het bedrijf of de organisatie werkt, hoe positiever de impact op de wellbeing van het menselijk (en sociaal) kapitaal dat op haar beurt de brandstof vormt voor de groei en het succes van de organisatie. Op die manier groeit welzijn ook uit tot een krachtig wapen in de strijd voor een aantrekkelijke employer brand. Anders gezegd, achter de frontlinie van de huidige ‘war for talent’ heerst een heuse ‘war for wellbeing’.

Wellbeing: In vier stappen naar een S-strategie

In haar ‘Trendrapport 2024 – Het sociale gewicht van ESG in duurzaam ondernemen’ vertaalt B-Tonic, dochteronderneming van Baloise, hoe je de S (Social) van de ESGstrategie omzet naar concrete acties op de werkvloer.

Onder druk van Europese, Belgische en regionale regelgeving moeten almaar meer bedrijven (groot en klein) rapporteren over hoe duurzaam hun activiteiten zijn (of net niet). Vandaag krijgt milieu de grootste aandacht, maar hoe langer hoe meer wint ook de ‘S’ aan gewicht. Alleen is het lang nog niet voor iedereen even duidelijk hoe je die ‘S’ concreet in je strategie inbouwt. Dit trendrapport gaat daar dieper op in en beschrijft vier cruciale stappen:

  1. Bevorder een veilige en inclusieve werkomgeving en stimuleer diversiteit
  2. Toon maatschappelijke betrokkenheid
  3. Wees klantgericht en bescherm de consument
  4. Zet duurzame toeleveringsketens op

In het tweede deel van het rapport trekt hands-on sustainability expert Stefaan Vandist de toekomst naar het heden aan de hand van enkele opvallende trends in deµ wereld van wellbeing.

Het volledige trendrapport 2024 Wellbeing & Sustainability kan je hier downloaden.

Siviglia Berto, Managing Director B-Tonic: ‘De zoektocht naar een effectief en duurzaam welzijnsbeleid is geen eenvoudige oefening, rekening houdende met verschillende profielen en een grote diversiteit binnen organisaties. Leer medewerkers je ESG-strategie begrijpen en betrek ze bij hoe ze de ESG-doelstellingen kunnen beïnvloeden.’

Stefaan Vandist, Hands-on sustainability expert: ‘Het voldoet niet langer om uitsluitend te focussen op de finale bestemming rond duurzaamheid en wellbeing. De reis ernaartoe blijkt even waardevol.’

Facebook
Twitter
LinkedIn

Do you have any questions?
Need a custom quote?

maartje vanewijk

Annelies Theunissen
People Sustainability Expert

Also interesting

May 2, 2024

The Future of HR: An Evidence-Based Perspective In our ongoing exploration of innovative workplace practices, we now focus on the crucial role of Evidence...

April 17, 2024

Paying attention to well-being is a theme in which the Cronos Groep is very progressive. B-Tonic assisted Cronos Care in...

April 15, 2024

Wellbeing Works 2.0: research meets practice After a year of thorough research, it has been found that the role of leaders is crucial for wellbeing...

Download the Trend Report 2024: 'Well-being & Sustainability'

Want to know more about the social weight of ESG in sustainable business​?

e book 2024 en