People Sustainability: zet de mens terug centraal

23 mai, 2023

Sujets:

Livre blanc: Quelles sont les clés d’une lutte efficace contre l’absentéisme ?

Quelles sont les clés d’une lutte efficace contre l’absentéisme ? Téléchargez le livre blanc ‘Quelles sont les clés d’une lutte efficace contre l’absentéisme ?’ Oui...

Duurzaamheid is de drijvende kracht geworden achter elke impactvolle bedrijfstransformatie en een essentiële factor voor het succes van een verantwoordelijke en mensgerichte strategie.

De gezondheidscrisis was een keerpunt voor de manier waarop wij kijken naar het welzijn van onze medewerkers en zette de kloof mens, economie en milieu in pespectief.

Vandaag stoelen steeds meer organisaties hun beleid op de ESG-criteria. Ze proberen zichzelf opnieuw uit te vinden en te verbeteren in een bedrijfswereld waar de sociale- en milieubehoeften een steeds grotere prioriteit krijgen en waar duurzaamheid dé sleutel is geworden voor bedrijfstransformatie.

Duurzaamheid in je dna

Het is de laatste jaren steeds duidelijker geworden dat duurzaamheid geen op zichzelf staand element of streven is, maar deel uitmaakt van een complexe verantwoordelijkheid die onstaat in het dna van een bedrijf.

Duurzaamheid moet het uitgangspunt zijn voor zowel de KPI’s, de arbeidsomstandigheden als de investeringsstrategieën.  In deze context zijn de ESG- of SDG-normen een goed uitgangspunt voor engagement, maar de doeltreffendheid ervan op lange termijn wordt bepaald door de dagdagelijkse acties en inspanningen, gestoeld op een structureel welzijnsbeleid.  

heidi fin eQm42kNmXG4 unsplash
ESG-beleid trekt talent aan

Uit recente studies blijkt dat HR-afdelingen het aantrekken, behouden en binden van talent zien als een van de meest urgente risico’s na cyberveiligheid. Daarom moet duurzaamheid veel meer zijn dan alleen milieuverantwoordelijkheid, en in plaats daarvan ook sociale overwegingen beheren, door te zorgen voor het mentale en fysieke welzijn van mensen, van het eigen ecosysteem van het bedrijf tot de gemeenschappen waarin het actief is.

Het vertalen van ESG-doelstellingen naar het welzijn van de medewerkers wordt niet langer gezien als een top-down afstemming, maar als een omgeving van inclusie, co-creatie en transparantie die het mogelijk maakt de doelstellingen en het gedrag van mensen aan te passen en bijgevolg af te stemmen op duurzaamheid.

4 x people sustainability in je organisatie

Het creëren van betrokkenheid en het duurzaam beheren van een team van mensen is in het algemeen een kwestie van verantwoord omgaan met mensen. Zo ook het waarderen van hun talenten gecombineerd met fatsoenlijke, mensgerichte werkomstandigheden met oog voor mentale en fysieke gezondheid, sociale geborgenheid en een gedragen diversiteit en inclusie-beleid.

Er zijn vier verschillende gebieden waarmee je rekening moet houden bij de aanpak van people sustainability in je organisatie:

Sociologisch: Managementprocessen die inclusieve werkomgevingen creëren en opbouwen en waarin participatie wordt aangemoedigd en diversiteit als een voordeel wordt beschouwd.

Psychologisch: Het welzijn van medewerkers in een gezonde en ondersteunende werkomgeving die niet alleen zekerheid biedt, maar ook de loyaliteit en productiviteit versterkt en helpt te ontwikkelen.

Milieu: De onderlinge afhankelijkheid van sociale en ecologische duurzaamheid wordt heel goed in beeld gebracht door de ontwikkeling van een talentprogramma dat gericht is op het aantrekken van milieubewuste mensen, dit wordt ook wel groen HR-management genoemd. Dit omvat opleiding, training en maakt duurzaamheid onderdeel van de dagelijkse praktijk van de medewerker.

Strategie: Onderdeel van de duurzaamheidsstrategie is het opbouwen van een talent roadmap die de organisatie helpt de juiste mensen of co-creaties te vinden, met een bijna permanent concurrentievoordeel als gevolg.

team b tonic
De m-factor

Het komt erop neer dat mensen een groot deel van hun leven op de werkplek doorbrengen. Dus mogen we niet vergeten welke elementen hen menselijk maken. HR gaat juist daarover, over het beheer van de menselijke kant van bedrijven, en hoewel productiviteit te lang de enige regel is geweest, verschuift het paradigma snel met het besef dat er geen productiviteit is in een omgeving waar juist de mensen die productief moeten zijn, niet het gevoel hebben erbij te horen.

Hetzelfde geldt voor duurzaamheid; mensen willen of moeten duurzaamheid voelen als een onlosmakelijk onderdeel van hun werk, maar het aanspreken van mensen is de hoofdprioriteit; alleen via de menselijke factor kan duurzaamheid eerlijk worden ontwikkeld en op lange termijn worden volgehouden. Tegelijkertijd moet dit alles gebaseerd zijn op een cultuur van transparantie die eerlijkheid en voortdurende verbeteringen mogelijk maakt.

B-Tonic helpt

B-Tonic verbindt mensen met duurzaamheid en welzijn via de uitrol van langetermijntrajecten. Hierbij geven we prioriteit aan de gezondheid, het geluk en het algemeen welzijn van zowel individuen, organisaties als de samenleving in z’n geheel. Ons doel is om een positieve impact te creëren door een duurzame aanpak te bevorderen die ten goede komt aan de medewerkers, maar ook bijdraagt aan een meer veerkrachtige en duurzame toekomst voor iedereen.

Wil je meer weten over de impact van People Sustainability op jouw organisatie?
Facebook
Twitter
LinkedIn

Des questions ?
Besoin d’une offre personnalisée ?

maartje vanewijk

Annelies Theunissen
People Sustainability Expert

Aussi intéressant

18 août, 2023

In vijftien jaar tijd is het aantal langdurig zieken in België verdubbeld tot een half miljoen. Een stijging die in geen enkel ander land zo...

12 juillet, 2023

En quoi la People Sustainability contribue-t-elle à attirer les talents ? La People Sustainability combine entreprise durable et bien-être des collaborateurs et place l’humain au...

11 juillet, 2023

Les entreprises constatent une croissance, mais mettent en garde contre une recrudescence de burn-out et de stress. Maintenant que les séquelles de la crise sanitaire...

Réservez votre rendez-vous en ligne

En tant qu’entrepreneur individuel, PME, grande entreprise ou organisation à but social employant au moins 1 salarié, vous bénéficiez grâce au chèque employabilité d’une aide pour identifier les problématiques en matière de travail faisable au sein de votre organisation. L’objectif est d’améliorer durablement les conditions de travail. Via ces chèques, la Flandre finance jusqu’à 60 % de votre projet, avec un plafond de 10.000 €.

Demandez ici votre chèque employabilité