Maak kennis met de Good work goals

Wat zijn de Good work goals?

De Good work goals streven naar een werkomgeving die veiliger, gezonder, veerkrachtiger, inclusiever, gelukkiger, evenwichtiger, duurzamer, ondersteunender, zinvoller en verantwoordelijker is.

De Good work goals doen dit door een reeks acties voor te stellen in elk van deze 10 domeinen, die werkgevers kunnen nemen om een goede werkomgeving voor hun medewerkers te garanderen.

In samenwerking met Antwerp Management School definieerde  B-Tonic de Good work goals om te benadrukken dat goede werkomstandigheden een aantoonbare verantwoordelijkheid zijn, niet alleen in tijden van stabiliteit en welvaart, maar ook – en zelfs nog meer – in tijden van crisis en herstel.

Maak kennis met de 10 Good work goals

  1. Veilig werken

Het bevorderen van een werkomgeving waarin incidenten, ongelukken of omstandigheden die de fysieke gezondheid van medewerkers bedreigen of schaden, worden voorkomen.

      2. Gezond werk

Het bevorderen van een werkomgeving die fysieke gezondheid en activiteit, ergonomie, gezonde voeding en positief mentaal welzijn onder medewerkers stimuleert en mogelijk maakt.

     3. Veerkrachtig werk

Het stimuleren van een werkomgeving die medewerkers ondersteunt in hun vermogen om positief om te gaan met stress en zich aan te passen aan onverwachte of belangrijke veranderingen.

     4. Inclusief werk

Het stimuleren van een werkomgeving die de diversiteit van medewerkers ondersteunt en niet discrimineert op basis van geslacht, ras, religie of andere kenmerken.

     5. Gelukkig werk

Het stimuleren van een werkomgeving die prioriteit geeft aan werktevredenheid, voldoening van medewerkers en een teamcultuur.

     6. Evenwichtig werk

Het stimuleren van een werkomgeving die een gezond evenwicht ondersteunt tussen werktijd en niet-werktijd, en relaties binnen en buiten de werkplek.

     7. Duurzaam werk

Het stimuleren van een werkomgeving die milieubewustzijn en actie om de impact op natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen te verminderen bevordert.

    8. Ondersteunend werk

Het stimuleren van een werkomgeving die de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers ondersteunt en medewerkers eerlijk beloont.

    9. Betekenisvol werk

Het stimuleren van een werkomgeving waarin medewerkers het gevoel hebben dat ze een positieve bijdrage leveren aan een groter maatschappelijk doel en aan de behoeften van alle belanghebbenden.

   10. Verantwoordelijk werk

Het stimuleren van een werkomgeving die medewerkers de kans geeft om actie te ondernemen voor een betere maatschappij en een beter milieu, bijvoorbeeld door vrijwilligersprogramma’s voor medewerkers.

Ben jij ook op zoek naar een duurzaam welzijnsbeleid waarin de mens centraal staat? Op onze pagina over People Sustainability ontdek je er alles over. 

b tonic wat zijn good work goals

De SDG’s tonen de weg Inhoud: Pagina 1 Juist doen heeft weinig nadelen De SDG’s verzekeren de toekomst van je bedrijf Maatschappelijk belang wordt bedrijfsbelang...

Top 5 SDG’s met directe impact op wellbeing De indicatoren op basis waarvan de uitvoering van SDG’s kan worden gevolgd, zijn in eerste instantie bedoeld...

Hoe bouwen aan een wellbeing-cultuur? De Wereldgezondheidsorganisatie definieert gezondheid als de som van een opperste fysiek, mentaal en sociaal wellbeing. Dat betekent inherent dat je...

CSRD – Wie moet wanneer rapporteren? De toepassing van de CSRD verloopt in drie fasen. De schaalgrootte van je onderneming bepaalt in welke fase jouw...

Good life goals vertalen SDG’s naar ieders leven De Good life goals richten zich op het individu in het bereiken van de ambities van de...

‘Zij die oplossingen bieden, zullen de winnaars zijn’ Siviglia Berto, Managing Director van B-Tonic, legt uit waarom de SGS’s zo belangrijk zijn voor de ‘why’...

Heb je nog vragen?
Wil je een offerte op maat?

maartje vanewijk

Annelies Theunissen
People Sustainability Expert

trendrapport2024

Nieuw Trendrapport 2024 ‘Wellbeing & Sustainability’

Het sociale gewicht van ESG in duurzaam ondernemen

Lees nu meer over de laatste trends

Maak je online afspraak

Met de werkbaarheidscheque kan je als eenmanszaak, KMO, grote onderneming of socialprofit organisatie met minstens 1 werknemer op de payroll steun ontvangen om knelpunten rond werkbaar werk binnen je organisatie in kaart te brengen. De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren. Via de cheques financiert Vlaanderen tot 60% van je project, met een plafond van € 9.000.

De laatste dag waarop je aanvragen voor de maatregel van de werkbaarheidscheque kan indienen is 31 juli 2024
De einddatum waarop er prestaties kunnen verricht worden is 31 augustus 2024. Meer weten over de werkbaarheidscheque?