De impact van COVID-19 op het menselijk kapitaal

25 februari, 2022

Onderwerpen:

HR-Checklist

HR-Checklist HR-Checklist downloaden Ja, graag! Medewerkers met een hoge mate van hybride werk lopen minder risico op een burn-out. Hybride werken is here to stay...

Antwerp Management School (AMS), UGent en B-Tonic voerden in november/december 2021 voor de zesde maal een grootschalige enquête uit bij 2286 medewerkers en 327 werkgevers (bedrijfsleiders en HR-professionals). Hieruit blijkt voor het eerst een positieve impact van de pandemie op ons professionele welbevinden. Waar in 2021 nog meer dan de helft van de respondenten aangaf dat de crisis een negatieve impact had op hun mentale gezondheid, is dat volgens de recentste resultaten nog maar 39%. Nog sterker: 1 op de 3 laat een positief effect optekenen. Welke elementen kunnen onze mentale weegschaal doen doorslaan naar de juiste kant?

Herbekijk hier het webinar naar aanleiding van ons onderzoek:

Autonomie, dialoog en veerkracht als magische ingrediënten

Belang van inbedding van individu

Opvallende resultaten, vergeleken met de meest recente gezondheidsenquête van Sciensano, die aangeven dat het mentale welzijn sinds het begin van de pandemie nog nooit zo slecht was. Prof. dr. Vangronsvelt geeft een mogelijke verklaring: “Het is best mogelijk dat ‘werk’ hier de cruciale factor is. Wij onderzoeken de impact van de pandemie op werknemers; Sciensano bevraagt alle volwassenen, inclusief studenten, mensen zonder job, etc. Mogelijk maakt net de inbedding van een persoon in een groter geheel (een organisatie; met collega’s, structuur, zinvolle bijdragen) een groot verschil wat betreft de impact van de crisis op het mentaal welzijn. Het is ook geweten dat vooral jong-volwassenen het mentaal erg moeilijk hebben – een groep die minimaal vertegenwoordigd is in onze bevraging.”

Werkmotivatie krijgt klappen

Maar ook op de werkvloer blijkt het niet énkel een goed-nieuws-show: 3 op de 4 werkgevers maakt zich nog steeds zorgen over het mentaal welzijn van de medewerkers. En dat is niet onterecht. Hoewel het aantal werknemers dat een negatief effect van de pandemie op het mentale welzijn ervaart netto is afgenomen, geeft nog steeds bijna 1 op 5 (18%) aan zich mentaal niet gezond te voelen. Ook de jobtevredenheid is er bij 1 op de 3 op achteruit gegaan. Het aanslepen van de crisis en bijhorende maatregelen speelt hier waarschijnlijk een rol.

Hybride werken werkt

Voor een meerderheid van ongeveer 6 op 10 (57%) is van thuis uit werken bevorderlijk voor de werk-privé-balans (tegenover 27% negatief). “De bevraagde vrouwen staan duidelijk positiever tegenover telewerk dan de mannen”, weet professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent) die mee de bevraging bij werknemers analyseerde. “62% van hen vermoedt een positief effect op efficiëntie tegenover 49% van de mannen. 61% van de vrouwen vermoedt een positief effect op werk-privé-balans tegenover 51% van de mannen.” Er blijven wel aandachtspunten. Professor Baert: “3 op 10 vreest een negatief effect op promotiekansen. 5 op 10 vreest een negatief effect op verbondenheid met de werkgever en 6 op 10 vreest een negatief effect op verbondenheid met de collega’s.”

Bron: persbericht AMS – 17 januari 2022

Facebook
Twitter
LinkedIn

Heb je nog vragen?
Wil je een offerte op maat?

maartje vanewijk

Annelies Theunissen
People Sustainability Expert

Ook interessant

Niets gevonden
trendrapport2024

Nieuw Trendrapport 2024 ‘Wellbeing & Sustainability’

Het sociale gewicht van ESG in duurzaam ondernemen

Lees nu meer over de laatste trends

Maak je online afspraak

Met de werkbaarheidscheque kan je als eenmanszaak, KMO, grote onderneming of socialprofit organisatie met minstens 1 werknemer op de payroll steun ontvangen om knelpunten rond werkbaar werk binnen je organisatie in kaart te brengen. De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren. Via de cheques financiert Vlaanderen tot 60% van je project, met een plafond van € 9.000.

De laatste dag waarop je aanvragen voor de maatregel van de werkbaarheidscheque kan indienen is 31 juli 2024
De einddatum waarop er prestaties kunnen verricht worden is 31 augustus 2024. Meer weten over de werkbaarheidscheque?