Well-being Works: Effectieve aanpak voor welzijn op het werk.

10 april, 2024

Onderwerpen:

Uitnodiging Resilience Scan voor burn-outpreventie

Wil je graag je medewerkers snel uitnodigen voor de Veerkrachtscan? Gebruik dan onderstaand sjabloon.Opmerking: Vergeet je bedrijfslink niet toe te voegen. Beste medewerker, We willen...

Building well-being: Duurzame inzet voor mentale en fysieke welzijn op het werk.

Een 3-jarig onderzoekspartnership (Antwerp Management School) met B-Tonic, bpost en Elia heeft als doel de goedbedoelde energie die organisaties momenteel investeren in welzijnsacties om te zetten naar interventies die daadwerkelijk effect sorteren. Dit partnership beoogt de ontwikkeling en het delen van nieuwe interventies en kennis, met als uiteindelijk doel de verbetering van het welzijn op het werk.

Het onderzoeksproject wordt geleid door onderzoekers van AMS Kathleen Vangronsvelt en Eva Geluk.

Type project                   3-jarig onderzoekspartnership
Projectpartners             B-Tonic, bpost en Elia
Duur                                  maart 23, 2023 – maart 26, 2026
 

Onderzoek naar effectieve welzijnsinterventies

Welzijn op het werk vormt een cruciaal aspect van de organisatiestrategie, omdat het direct van invloed is op de tevredenheid en gemoedstoestand van medewerkers. Deze factoren beïnvloeden op hun beurt weer de prestaties, productiviteit en de duurzaamheid van de relatie tussen medewerkers en de organisatie. Actieve investeringen in het (mentale) welzijn van medewerkers zijn daarom essentieel voor het succes van een organisatie. Echter, het enorme aanbod aan tools, workshops en interventies maakt het moeilijk om te bepalen welke interventies daadwerkelijk effectief zijn in het bevorderen van het welzijn van medewerkers, en welke alleen maar kosten genereren zonder enige impact.

Effectieve interventies voor werkwelzijn: Een nieuwe benadering

Ondanks het groeiende aanbod van interventies om het welzijn op het werk te verbeteren, lijken veel van deze initiatieven hun doel te missen. Het aantal medewerkers dat uitvalt vanwege mentale redenen is nog nooit zo hoog geweest. Hoewel er in de complexe literatuur over (mentaal) welzijn wel aanwijzingen zijn voor evidence-based interventies, worden deze zelden op grote schaal toegepast. Dit onderstreept de noodzaak om kritisch te kijken naar de effectiviteit van bestaande interventies en te streven naar meer evidence-based benaderingen om het welzijn op het werk daadwerkelijk te verbeteren.

Focus op versterken van leidinggevenden en bouwen van een welzijnsbeleid

Het verhogen van het welzijn van medewerkers is geen eenvoudige taak; als het dat wel was, zou elke organisatie het doen. Hoewel de academische literatuur veel aanknopingspunten biedt, is het vaak een uitdaging om deze om te zetten naar praktische toepassingen.

Dit 3-jarige onderzoeksproject heeft als doel inzicht te verschaffen in wat wel werkt. We streven ernaar de onderliggende mechanismen te begrijpende noodzakelijke randvoorwaarden te identificeren en het belang van verschillende belanghebbenden bij het bevorderen van welzijn op het werk te benadrukken.

Welzijnsinterventies en beleidsvorming: Onderzoek naar effectiviteit en aanpak

Het onderzoek richt zich op de vraag “Wat maakt welzijnsinterventies effectief?” met specifieke aandacht voor de volgende subvragen:

  1. Versterking van leidinggevenden: We erkennen de cruciale rol van leidinggevenden in het voorkomen van ziekteverzuim en het bevorderen van het welzijn van medewerkers. Echter, leidinggevenden zijn geen supermensen; we kunnen niet alle verantwoordelijkheid op hun schouders leggen. Hoe kunnen we leidinggevenden versterken door hen de nodige kennis, vaardigheden en interventies aan te reiken om een positieve impact te hebben op het welzijn van hun teamleden?
  2. Opbouwen van een welzijnsbeleid: Er wordt momenteel aanzienlijk geïnvesteerd in welzijn op het werk, maar het is onduidelijk of deze investeringen daadwerkelijk effect sorteren. Bovendien is wat werkt voor de ene organisatie niet per se geschikt voor een andere. Het perspectief op welzijn verschilt vaak tussen de top van de organisatie, HR, preventie, leidinggevenden en medewerkers. Hoe kunnen we een welzijnsbeleid ontwikkelen dat is afgestemd op de specifieke behoeften van de organisatie, waarbij initiatieven elkaar versterken in plaats van ondermijnen, en dat steunt op elementen waarvan we weten dat ze een positieve invloed hebben op het welzijn van medewerkers?

Verspreiding bevindingen per fase

Het onderzoek verloopt in verschillende fases; van breed exploreren naar toepassen op de concrete realiteit, van literatuur onderzoek naar ontwikkelen van toepassingen, van inlezen naar focusgroepen en interviews met leidinggevenden, van in stilte kennis ontwikkelen naar luid kennis verspreiden.

Na elk jaar onderzoek volgt een disseminatiefase waarin de onderzoekers en hun partners de verworven kennis delen met een breed publiek.

Schrijf je nu in voor het eerste event “Well-being Works: Resultaten na 1 jaar onderzoek” op 27 mei 2024 op de AMS-campus.

Welke resultaten streven we na met dit onderzoek?

  • Inzicht in effectieve methoden om het welzijn op het werk te verbeteren.
  • Identificatie van ineffectieve benaderingen waar organisaties geen middelen in moeten investeren.
  • Een beter begrip van de complexe factoren die het welzijn op het werk beïnvloeden, en welke strategieën effectief zijn.
  • Inzicht in de behoeften van leidinggevenden om het welzijn van medewerkers te bevorderen.
  • Definitie van de verantwoordelijkheden van leidinggevenden met betrekking tot het welzijn van medewerkers, inclusief wat ze wel en niet kunnen doen.
  • Richtlijnen voor tijdige interventies, waarbij niet alleen wordt ingegrepen als medewerkers al ziek zijn.
  • Verduidelijking van de rol van verschillende belanghebbenden, zoals HR, leidinggevenden, preventie en het directiecomité, bij het bevorderen van het welzijn van medewerkers.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Heb je nog vragen?
Wil je een offerte op maat?

maartje vanewijk

Annelies Theunissen
People Sustainability Expert

Ook interessant

6 juni, 2024

“Putting the Social in ESG” We zijn verheugd om ons komende evenement aan te kondigen, gericht op het belang van sociale factoren in een succesvolle...

4 juni, 2024

De toekomst van HR: Een evidence based perspectief In onze voortdurende verkenning van innovatieve werkpraktijken, richten we ons nu op de cruciale rol van Evidence...

30 mei, 2024

Inspiratie voor een toekomstgericht hr-beleid opdoen in Bordeaux. Kom jij ook naar het HRcongres 2024? Samen pionieren rond duurzame HR....