Economische groei vereist een circulaire economie.

20 maart, 2024

Onderwerpen:

Optimaliseer veerkracht van je medewerkers: de Resilience Scan voor burn-outpreventie

Optimaliseer welzijn van je medewerkers: de veerkrachtscan voor burn-outpreventie Bestel nu de Resilience Scan en zet de eerste stap naar een veerkrachtiger team. Ja, graag!...

Een paradigmaverschuiving: Dr. Janez Potočnik en de Circulaire Economie

‘We zijn de eerste generatie ooit die leeft in een socio-eco – nomische wereld met een planetaire scope. Meer dan ooit zijn we met alles en iedereen geconnecteerd en wereldwijd afhankelijk van elkaars activiteit en resources. 

We leven en werken als één planetaire gemeenschap. Maar ons huidige economisch groeimodel overwaardeert productiekapi – taal, onderwaardeert menselijk kapitaal en houdt nauwelijks rekening met het natuurlijk kapitaal. Dat model zal uiteindelijk niet leiden tot een evenwichtige economische, sociale en planetaire vooruitgang.’ Het zijn de woorden van de Sloveense economist dr. Janez Potočnik, ook wel beschouwd als de architect van de circulaire economie.

Hij is niet principieel tegen economische groei, wel tegen hoe we die definiëren. ‘We moeten zo snel mogelijk afstappen van het bbp als alleenzaligmakende graadmeter van groei. We hebben dringend nood aan alternatieve meet – instrumenten die vertrekken vanuit wellbeing, of maat – staven die correcter zijn en beter aangepast aan de economie van de toekomst. We kunnen de milieu-impact en klimaatschade niet langer uit de tabellen houden. Het welzijn van onze planeet wordt de cruciale driver voor de langetermijnontwikkeling van de globale economie en welvaart

Inclusieve bedrijven zijn financieel succesvoller

Het is essentieel om een bedrijfscultuur te cultiveren waarin elke medewerker wordt gewaar – deerd en gerespecteerd, ongeacht hun geslacht, etniciteit, leeftijd of achtergrond. Onderzoek van McKinsey40 toont duidelijk aan dat bedrijven met een grotere diversiteit in hun raad van bestuur meer kans hebben om financieel beter te presteren. In 2023 was deze correlatie voor het eerst statistisch significant voor zowel geslacht als etniciteit. Bedrijven in het hoogste kwartiel voor diversiteit in de raad van bestuur wat betreft geslacht hebben 27 % meer kans om financieel beter te presteren dan bedrijven in het laagste kwartiel. Even zo goed hebben bedrijven in het hoogste kwartiel voor etnisch diverse raden van bestuur 13 % meer kans om beter te presteren dan bedrijven in het laagste kwartiel. Die resultaten ondersteunen de hypothese dat de voor – delen van diversiteit zich uitstrekken van de top van het bedrijf tot de raden van bestuur, waar vaak DEI-beleidsbeslissingen voor de hele organisatie worden genomen.

ESG als katalysator

 Duurzaamheid als the only way to go kun je definiëren als alle activi -teiten die je vandaag stelt om in je noden te voldoen, maar op zo’n manier dat je ook de volgende generaties in staat stelt om in hun behoeften te voldoen. Het gaat dus niet alleen meer over ecolo – gische, maar ook over een sociale en maatschappelijke verant – woordelijkheid. De ESG-rapportage, die de komende jaren voor elk bedrijf verplicht wordt, is een uitstekende leidraad in het pad naar winst in duurzaamheid. Hoe sneller bedrijven een goed ESG-beleid implementeren en uitdragen, hoe sneller ze hun economische groei bestendigen

Diversiteit en Inclusie: maak gebruik van de werkbaarheidscheque

De werkbaarheidscheque kan je inzetten om thema’s zoals diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen. Bedrijven die diversiteit omarmen, kunnen deze cheque benutten om programma’s en initiatieven te financieren die gericht zijn op het aannemen en behouden van diverse talenten. Denk hierbij ook aan trainingen voor inclusief leiderschap, DEI scan , keynote over workshops over culturele sensitiviteit op de werkvloer. Door te investeren in diversiteit en inclusie met behulp van werkbaarheidscheque, kunnen bedrijven niet alleen hun financiële prestaties verbeteren, maar ook een inclusieve werkomgeving bevorderen die positief bijdraagt aan de samenleving en het milieu, wat in lijn is met de doelstellingen van SDG 8

Facebook
Twitter
LinkedIn

Heb je nog vragen?
Wil je een offerte op maat?

maartje vanewijk

Annelies Theunissen
People Sustainability Expert

Ook interessant

17 april, 2024

Aandacht hebben voor wellbeing is een thema waarbinnen de Cronos Groep zeer vooruitstrevend is. B-Tonic heeft Cronos Care geholpen om ...

16 april, 2024

Een wereldwijd onderzoek (2023) van sportmerk lululemon onthulde dat bij één op de drie respondenten het welzijn op het laagste pitje ooit staat.

29 maart, 2024

“Acting on the S in ESG” We zijn verheugd om een komende evenement op 6 juni van GUBERNA National Member Forum 2024  aan te kondigen,...

trendrapport2024

Nieuw Trendrapport 2024 ‘Wellbeing & Sustainability’

Het sociale gewicht van ESG in duurzaam ondernemen

Lees nu meer over de laatste trends

Maak je online afspraak

Met de werkbaarheidscheque kan je als eenmanszaak, KMO, grote onderneming of socialprofit organisatie met minstens 1 werknemer op de payroll steun ontvangen om knelpunten rond werkbaar werk binnen je organisatie in kaart te brengen. De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren. Via de cheques financiert Vlaanderen tot 60% van je project, met een plafond van € 9.000.

De laatste dag waarop je aanvragen voor de maatregel van de werkbaarheidscheque kan indienen is 31 juli 2024
De einddatum waarop er prestaties kunnen verricht worden is 31 augustus 2024. Meer weten over de werkbaarheidscheque?