Op weg naar een inclusieve werkomgeving

29 maart, 2023

Onderwerpen:

Veerkracht-Scan

Test de veerkracht van je team. Doe de Resilience Scan Ja, graag! Hulp in de strijd tegen ‘de nieuwe pandemie’ Onderzoek toont dat er vandaag...

In een samenleving zo divers als de onze is inclusie een belangrijk thema. Toch is het niet altijd evident om die goede intenties om te zetten naar de praktijk op de werkvloer. Met een stappenplan in de hand plaveiden we de weg richting een inclusieve werkomgeving.

Diversiteit verwijst naar het bestaan van verschillen tussen mensen, zowel zichtbare als onzichtbare verschillen. Zo’n zichtbaar verschil kan huidskleur zijn, maar ook de leeftijd of het al dan niet hebben van een lichamelijke beperking. Onder onzichtbare verschillen vallen persoonlijkheid, maar ook politieke voorkeur en cultuur. Inclusie gaat samen met diversiteit, maar is niet hetzelfde: inclusie verwijst naar het actief betrekken van alle mensen. Inclusie is een manier van omgaan met diversiteit, namelijk iedereen opnemen in de groep.

Verscheidene organisaties nemen diversiteit en inclusie op als een kernwaarde. Er zijn verschillende redenen waarom organisaties zich inzetten voor een diversiteits- en inclusiebeleid (D&I-beleid). Hieronder volgen enkele van de belangrijkste redenen:

  • Een inclusief bedrijf boekt betere resultaten. Om maar een voorbeeld te geven: volgens een onderzoek van PwC uit 2015 vergroten organisaties met een hoge graad aan diversiteit gemakkelijker hun marktaandeel en boeken zij meer succes in nieuwe markten. Inclusieve bedrijven trekken tenslotte meer talent aan en hebben een lagere turnover.
  • Medewerkers die zich aanvaard voelen om wie ze zijn, voelen zich beter en gemotiveerder op het werk.
  • Door als organisatie voor inclusie te staan verbeteren de relaties met je klanten. Ook jouw klanten verschillen immers van elkaar. Door oog te hebben voor diversiteit heb je dus meer oog voor diversiteit onder je klanten en ga je een betere samenwerking met hen aan.
  • Door in te zetten op inclusie toon je de samenleving dat je je maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Dat schept vertrouwen tussen je organisatie en de maatschappij.
  • Naast een relevante kernwaarde is een D&I-beleid ook belangrijk om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Discriminatie is tenslotte verboden. In België geldt er kansengelijkheid van arbeid en werkgelegenheid. Zo moet je ervoor zorgen dat de werkplek toegankelijk is voor werknemers met een handicap.

Daarom is het belangrijk om een stappenplan op te stellen om diversiteit en inclusie op de werkplek te verbeteren.

 

1. Scan Diversiteit en Inclusie

Voor je concrete stappen kan ondernemen, moet je weten wat er speelt bij jou op de werkvloer, dus de eerste stap is op onderzoek uitgaan. Wat is de samenstelling van je team? Zijn er in het verleden bepaalde misverstanden of conflicten ontstaan naar aanleiding van het anders-zijn van collega’s? Hoe is daar toen mee omgegaan? Voor diversiteit kan bloeien, moet je natuurlijk weten op wat voor bodem je de zaadjes plant. Daarom is een Scan Diversiteit en Inclusie van B-Tonic essentieel. Die scan peilt hoe het gesteld is met diversiteit en inclusie in jouw organisatie. Wat doe je goed, wat kunnen we samen verbeteren? Denk dan bijvoorbeeld aan het hanteren van inclusieve aanwervingsstrategieën. De scan alleen is niet genoeg: je moet ook weten waar je naartoe wil. Ook daarmee helpt B-Tonic jouw organisatie.

2. Ga voor een divers personeelsbestand

Een divers personeelsbestand is om de redenen die hierboven al uitgelicht zijn, een goed idee. Maar ook daarnaast is het nuttig om je te focussen op een divers en inclusief korps. Volgens McKinsey hebben de bedrijven met de grootste genderdiversiteit bijvoorbeeld 21% meer kans op een bovengemiddelde winstgevendheid. Op die manier kan je dus stellen dat inclusieve aanwerving kan resulteren in een grotere talentenpool. Een grotere talentenpool leidt dan weer naar een scala aan perspectieven, waardoor de onderlinge samenwerking verbetert.

3. Teamleaders opleiden: zij moeten de visie uitdragen

Leid de teamleaders van je organisatie op. Zij kunnen de visie uitdragen, intern en extern. Dankzij je teamleiders raken medewerkers gemotiveerd en betrokken bij het beleid. Laat teamleiders zichzelf ook open en nieuwsgierig opstellen naar hun medewerkers toe. Een goed D&I-beleid begint tenslotte bij de teams zelf.

4. Verbinden en communiceren met medewerkers

Om een succesvol D&I-beleid op te stellen is bewustwording op de werkvloer essentieel. Communiceer daarop open met je werknemers. Wat is enerzijds de kracht van diversiteit en inclusie en op welke manier zouden zijzelf de impact kunnen voelen? Anderzijds is het belangrijk om stil te staan bij eventuele obstakels. Dat kan gaan over kleine dingen, zoals een werknemer die minder goed ter been is en daardoor bijvoorbeeld niet gemakkelijk op de hoge stoelen van een vergaderzaal raakt. Een handig hulpmiddel om stil te staan bij dit thema zijn D&I-trainingen. Zulke trainingen kunnen medewerkers helpen om zich bewust te worden van de waarde van diversiteit en inclusie en hoe het bijdraagt aan een inclusieve werkomgeving. Dit kan leiden tot meer begrip en respect tussen medewerkers en het verminderen van vooroordelen en stereotypen.

Naast een D&I-training kan je open gesprekken met de teams onderling houden over de visie en over inclusie binnen het team. Het kan zijn dat zulke gesprekken soms een beetje ongemakkelijk zijn, maar begrip en empathie over het persoonlijke verhaal verhelpen dat vlug. Door je open te stellen voor ieders eigen waarden en normen, achtergrond en persoonlijk verhaal zal je je team beter begrijpen en potentiële problemen sneller oplossen of zelfs voorkomen.

Kortom, bij B-Tonic begrijpen we het belang van een inclusieve werkomgeving waarin iedereen zich goed voelt. We zijn jouw adviseur als het gaat om het ontwikkelen van een duurzaam welzijnsbeleid op maat van jouw organisatie. Advies, training en workshops op het gebied van diversiteit en inclusie helpt jouw organisatie om een inclusieve werkomgeving te creëren waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Neem contact met ons op en ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Heb je nog vragen?
Wil je een offerte op maat?

annelies theunissen

Annelies Theunissen
People Sustainability Expert

Ook interessant

5 december, 2023

Een inclusieve werkvloer is cruciale factor voor succes In de huidige bedrijfswereld is diversiteit en inclusie (D&I, DEI) een cruciale factor voor duurzaam succes. Bedrijven...

23 mei, 2023

Duurzaamheid is de drijvende kracht geworden achter elke impactvolle bedrijfstransformatie en een essentiële factor voor het succes van een verantwoordelijke en mensgerichte strategie. De gezondheidscrisis...

15 mei, 2023

67% van de Belgen laat sollicitatiekeuze afhangen van ESG-beleid werkgever De mate waarin een onderneming acties onderneemt op vlak van duurzaamheid wordt steeds crucialer voor...

Dowload het Trendrapport 2024: 'Wellbeing & Sustainanility'

Meer weten over het sociale gewicht van ESG in duurzaam ondernemen?

e book 2024 nl