Dubbele materialiteit: De basis voor je ESG rapportage

8 mei, 2024

Onderwerpen:

Welzijnsbeleidplanner

Download de whitepaperHybride werken 4.0 Ja, graag! Medewerkers met een hoge mate van hybride werk lopen minder risico op een burn-out. Hybride werken is here...

Het belang van dubbele materialiteit

De Corporate Sustainability Directive (CSRD) is momenteel een actueel en relevant onderwerp dat aanzienlijke aandacht krijgt van organisaties. Met de opkomst van de CSRD worden bedrijven nu aangemoedigd om uit te blinken met hun duurzaamheidsinspanningen. Maar om zo’n indrukwekkend duurzaamheidsrapport te produceren, moeten bedrijven een dubbele materialiteitsanalyse uitvoeren in de voorbereidingsfase.

Wat is dubbele materialiteit?

Dubbele materialiteit is een concept dat helpt bij het bepalen of bepaalde duurzaamheidsonderwerpen of informatie moeten worden opgenomen in het duurzaamheidsverslag van een bedrijf.

Dubbele materialiteit verwijst naar de mate waarin informatie relevant is en invloed kan hebben op de beslissingen van gebruikers. Voor ESG-rapportage betekent materialiteit dat de gerapporteerde informatie significant genoeg is om beslissingen van belanghebbenden te beïnvloeden, zoals investeerders, klanten, medewerkers en andere betrokken partijen.

De CSRD verplicht bedrijven om te rapporteren volgens het principe van de ‘dubbele materialiteit’. Ze moeten enerzijds verslag uitbrengen over de financiële impact van ecologische of sociale factoren die een risico vormen voor het bedrijf, de zogenaamde ‘financiële materialiteit’. In mensentaal: over hoe externe duurzaamheidsfactoren van ‘buiten naar binnen’ impact hebben op hun prestatie, positie en ontwikkeling. Anderzijds moeten ze rapporteren over de impact van hun eigen activiteiten op maatschappij, mens en milieu (van binnen naar buiten), de zogenaamde ‘impact materialiteit’.

Dubbele materialiteit

Financiële materialiteit en impact materialiteit

  • Financiële materialiteit analyseert hoe veranderingen in de wereld de activiteiten van jouw organisatie beïnvloeden. Bijvoorbeeld, als jouw bedrijf sterk afhankelijk is van de  menselijke arbeid, kunnen veranderingen hierin zowel kansen als risico’s met zich meebrengen. Deze veranderingen kunnen van invloed zijn op de inkomsten en uitgaven van jouw bedrijf, evenals op de beschikbaarheid van financieringsopties.

  • Impact materialiteit richt zich op hoe jouw organisatie anderen beïnvloedt, zoals mensen en het milieu. Dit omvat niet alleen wat je bedrijf zelf doet, maar ook de effecten van alles waarmee het te maken heeft, zoals leveranciers en partners. Zowel bedrijven die diensten leveren als bedrijven die producten maken hebben hier invloed op. Door deze impactanalyse kan een bedrijf gebieden van verbetering en sterke punten identificeren. Organisaties moeten niet alleen hun eigen acties bekijken, maar ook de hele activiteitenketen voor productie of dienstverlening in overweging nemen. Op die manier kunnen ze een vollediger beeld krijgen van de impact van hun bedrijf.

Hoe bepalen of ESG-thema’s relevant zijn?

Om te bepalen of een ESG-thema relevant is voor zowel de organisatie als de belanghebbenden, moet het worden beoordeeld vanuit zowel het perspectief van impact als het financiële oogpunt. Laten we als voorbeeld nemen dat een bedrijf ontdekt dat sommige van zijn fabrieken geen goede arbeidsomstandigheden bieden voor de medewerkers. Dit kan vanuit twee perspectieven worden bekeken. Ten eerste, vanuit het perspectief van de medewerkers en hun welzijn. Ten tweede, vanuit het perspectief van het bedrijf zelf en hoe dit van invloed kan zijn op hun reputatie en uiteindelijk op hun financiën.

Als het bedrijf beseft dat het verbeteren van de arbeidsomstandigheden niet alleen relevant is voor de mensen die er direct door worden beïnvloed (de medewerkers). Maar ook voor hoe het bedrijf wordt gezien door klanten, investeerders en zelfs regelgevende instanties ,dan slaagt dit ESG-thema voor de test van dubbele materialiteit.

Dit betekent dat het bedrijf hierover zou moeten rapporteren, zodat iedereen op de hoogte blijft van de inspanningen die het bedrijf doet om medewerkers eerlijk te behandelen. Dit verbetert niet alleen de reputatie, maar ook de financiële stabiliteit van het bedrijf. Wanneer investeerders zien dat er actief wordt gewerkt aan verbeteringen, kunnen ze meer geneigd zijn om te investeren, wat op lange termijn de waarde van het bedrijf versterkt.

ESRS-standaarden

De gegevensverzameling voor de dubbele materialiteitsanalyse wordt afgestemd op de ‘European Sustainability Reporting Standards’ (ESRS). Deze standaarden zijn ontwikkeld om bedrijven te begeleiden als aanvulling op de CSRD-richtlijn.

Ze bieden gedetailleerde richtlijnen voor het verzamelen, rapporteren en verifiëren van duurzaamheidsgegevens, waardoor bedrijven in staat worden gesteld om op een gestandaardiseerde en vergelijkbare manier te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. Door te rapporteren volgens de ESRS kunnen bedrijven niet alleen voldoen aan regelgevende vereisten, maar ook aan de verwachtingen van belanghebbenden zoals investeerders, klanten en regelgevende instanties.

Om de ESRS effectief toe te passen, moeten bedrijven eerst de relevante normen identificeren die van toepassing zijn op hun bedrijfsactiviteiten en rapportagevereisten. Vervolgens moeten ze de nodige gegevens verzamelen en analyseren om te voldoen aan de eisen van deze normen.

ESRS-structuur

De ESRS omvatten twee hoofdstandaarden (ESRS 1 en ESRS 2) en tien standaarden die zijn onderverdeeld in de categorieën Environment, Social en Governance (ESG). Bedrijven zijn verplicht om te rapporteren volgens de algemene eisen van zowel ESRS 1 als ESRS 2. Bijvoorbeeld, elke bedrijf moet rapporteren over ESRS S1, deze standaard bespreekt het belang van de eigen medewerkers binnen de organisatie. Het vereist van bedrijven dat ze helder communiceren over het welzijn en de arbeidsomstandigheden van hun medewerkers, waarbij de focus niet alleen op het milieu ligt, maar ook op de menselijke kant van het bedrijf. Laten we eerlijk zijn, wie wil er nu niet werken voor een bedrijf dat zijn medewerkers goed behandelt?

Door actief te werken aan een inclusieve werkomgeving en open te communiceren over inspanningen en resultaten, kan HR nieuwe talent aantrekken en behouden, en de algehele duurzaamheidsinspanningen van het bedrijf versterken.

 

Relevantie voor bedrijven en stakeholders

Je vraagt je misschien af waarom dubbele materialiteit relevant is voor je bedrijf. Hier zijn een paar redenen waarom dit concept steeds belangrijker wordt in de moderne zakelijke wereld:

Risicobeheer: Door zowel interne als externe materialiteit te omarmen, kunnen bedrijven beter risico’s beheren die voortkomen uit zowel financiële als niet-financiële factoren. Dit helpt hen om zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden en potentiële bedreigingen voor hun reputatie te minimaliseren.

Reputatie en vertrouwen: Het tonen van betrokkenheid bij sociale en milieukwesties kan het vertrouwen van consumenten vergroten en de reputatie van een bedrijf versterken. Steeds meer consumenten geven de voorkeur aan bedrijven die niet alleen winst maken, maar ook een positieve impact hebben op de wereld.

Toekomstbestendigheid: Door duurzaamheid te integreren in hun bedrijfsstrategieën, kunnen bedrijven zich beter positioneren voor de toekomst. Dit omvat het identificeren van nieuwe kansen voor groei en innovatie, evenals het verminderen van hun ecologische voetafdruk om te voldoen aan steeds strenger wordende regelgeving.

Dubbele materialiteit is meer dan een rapportagerichtlijn; het is een essentiële praktijk voor bedrijven die hun impact volledig willen begrijpen en beheren. Naarmate de wereld meer nadruk legt op duurzaamheid, zal het belang van een gedegen dubbele materialiteit alleen maar toenemen.

Wil je de impact van dubbele materialiteit op jouw bedrijf ontdekken? Neem vandaag nog contact met ons op voor een persoonlijke consultatie.

dubbele materialiteit
Facebook
Twitter
LinkedIn

Heb je nog vragen?
Wil je een offerte op maat?

maartje vanewijk

Annelies Theunissen
People Sustainability Expert

Ook interessant

6 juni, 2024

“Putting the Social in ESG” We zijn verheugd om ons komende evenement aan te kondigen, gericht op het belang van sociale factoren in een succesvolle...

13 mei, 2024

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, ESG en duurzaamheid zijn ondertussen wel bekend binnen het bedrijfsleven. Ook zijn steeds meer bedrijven zich ervan bewust dat ze binnenkort moeten...

8 mei, 2024

Het belang van dubbele materialiteit De Corporate Sustainability Directive (CSRD) is momenteel een actueel en relevant onderwerp dat aanzienlijke aandacht krijgt van organisaties.