Wat is het belang van duurzaamheidsrapportage voor kmo’s?

13 mei, 2024

Onderwerpen:

Welzijnsbeleid: jouw oplossing op maat

Bekijk en kies de bouwstenen voor jouw onderneming Ja, graag! Zo bouw je een duurzaam welzijnsbeleid op maat Elke onderneming is uniek en elke medewerker...

Waarom kmo’s niet kunnen achterblijven in duurzaamheidsrapportage

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), ESG en duurzaamheid zijn ondertussen wel bekend binnen het bedrijfsleven. Ook zijn steeds meer bedrijven zich ervan bewust dat ze binnenkort moeten rapporteren op vlak van hun ESG-factoren in de vorm van een duurzaamheidsrapportage. Daarnaast zijn er ook heel wat kmo’s die niet onder de regelgeving van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vallen, maar die wel willen rapporteren over hun impact op mens en milieu.

Hieronder lees je waarom rapporteren ook voor jouw Belgische kmo zinvol en belangrijk is. 

Tegenwoordig is duurzaamheid een kernthema, een doel en een visie waar bedrijven rond moeten werken en willen werken. Het is niet alleen vanuit bedrijfseigen belang dat ondernemingen zich richten op duurzaamheid. Het is nu ook wettelijk verplicht om een beleid rond duurzaamheid te ontwikkelen. Vanwege hun verantwoordelijkheid voor de impact op milieu en maatschappij heeft de Europese Unie uitgebreide richtlijnen voor bedrijven opgesteld. Hierdoor zijn bedrijven nu verplicht om naast hun financiële rapportages ook verslag uit te brengen over hun effecten op mens en milieu.

Wat omvat de wetgeving rond duurzaamheidsrapportage?

De nieuwe richtlijn betreffende duurzaamheidsverslaggeving, genaamd de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), vervangt de voormalige Non-Financial Reporting Directive (NFRD) en breidt de verplichtingen voor ESG-rapportage aanzienlijk uit. Vanaf 2024 zal deze verplichting van kracht worden, waarbij alle grote en beursgenoteerde bedrijven verplicht zullen zijn om ESG-informatie te rapporteren, ongeacht hun sector of activiteit.

Duidelijke rapportages leveren veel voordelen op, niet alleen voor de onderneming zelf, maar ook voor de maatschappij. Door positief bij te dragen aan de betrokkenheid van alle stakeholders, inclusief medewerkers, investeerders en externe partijen. Dit leidt tot een situatie waar iedereen voordeel bij heeft.

Hierbij enkele voorbeelden van Belgische duurzaamheidspioniers:

Eind 2023 behaalden vier Belgische bedrijven het hoogste duurzaamheidslabel van de Verenigde Naties:
Fruitleverancier Fruit At Work, enveloppen- en labelfabrikant Elep, de investeringsmaatschappij LRM en DNS Belgium, verantwoordelijk voor het beheer en de registratie van domeinnamen. Zij worden nu de allereerste officiële SDG-ambassadeurs en moeten hun collega-ondernemers inspireren om ook de duurzame kaart te trekken. ‘SDG Ambassador’ is, in samenwerking met CIFAL
Flanders-UNITAR42, het sluitstuk van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen.

Lees hier meer over in ons trendrapport!

 

kmo 6

Wie moet rapporteren?

Ongeveer 50.000 bedrijven in Europa zijn verplicht om te rapporteren volgens de CSRD. De toepassing van de CSRD verloopt in drie fasen. De schaalgrootte van je onderneming bepaalt in welke fase jouw bedrijf aan de richtlijn moet voldoen.
Verschillende soorten bedrijven hebben dus specifieke deadlines voor het indienen van hun rapportages.

Vanaf 2024 zijn beursgenoteerde bedrijven en grote ondernemingen verplicht om te rapporteren over duurzaamheid volgens de Europese CSRD-richtlijn. Dit kan indirect een aanzienlijke impact hebben op jouw bedrijf. Wil je weten wanneer en of jouw bedrijf moet rapporteren? Vul dan onze korte vragenlijst in.

Waarom kmo’s moeten rapporteren?

Zoals te zien is in de richtlijn, gaat de verplichting om te rapporteren in voor alleen beursgenoteerde kmo’s vanaf 1 januari 2026. Hierdoor lijkt er voor deze kmo’s nu geen directe noodzaak tot rapportage. Ook voor kmo’s die totaal niet onder de voorwaarden voor deze richtlijn vallen, lijkt er totaal geen noodzaak in te zitten. Echter, het is essentieel, zo niet cruciaal, voor alle kmo’s om zich toch nu al voor te bereiden op deze richtlijn en rapportage.

Hoewel de richtlijn niet direct van toepassing is op elke kmo, zal het toch invloed hebben op hun bedrijfsprocessen en activiteiten. Een kmo kan bijvoorbeeld leverancier zijn van een groter bedrijf. Dat bedrijf kan de kmo vragen om ESG-informatie te delen om aan hun eigen rapportageverplichtingen te voldoen. Bovendien speelt het al dan niet hebben van een duurzaamheidsrapport een significante rol in hoe investeerders en andere belanghebbenden naar het bedrijf kijken.

 Hoe kan B-Tonic je bij dit proces ondersteunen?

B-Tonic ondersteunt organisaties optimaal door middel van de People Sustainability Scan.

De People Sustainability scan brengt alle welzijnsinspanningen van je onderneming in kaart en koppelt deze aan de 17 SDG’s. Resultaat is een duidelijk overzicht, eventueel gekoppeld aan advies voor optimalisatie, dat perfect dienst doet als rapporteringstool voor de ESG rapportage. In de ESG-rapportering valt wellbeing onder de S van Social, naast de twee andere pijlers Environmental & Governance.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Heb je nog vragen?
Wil je een offerte op maat?

maartje vanewijk

Annelies Theunissen
People Sustainability Expert

Ook interessant

6 juni, 2024

“Putting the Social in ESG” We zijn verheugd om ons komende evenement aan te kondigen, gericht op het belang van sociale factoren in een succesvolle...

30 mei, 2024

Inspiratie voor een toekomstgericht hr-beleid opdoen in Bordeaux. Kom jij ook naar het HRcongres 2024? Samen pionieren rond duurzame HR....

13 mei, 2024

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, ESG en duurzaamheid zijn ondertussen wel bekend binnen het bedrijfsleven. Ook zijn steeds meer bedrijven zich ervan bewust dat ze binnenkort moeten...