Wat houdt je nog tegen om duurzaam te ondernemen?

29 april, 2024

Onderwerpen:

Whitepaper: Hybride werken

Download de whitepaperHybride werken 4.0 Ja graag! Medewerkers met een hoge mate van hybride werk lopen minder risico op een burn-out Hybride werken is here...

Duurzaam ondernemen: de sleutel tot succes

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker, aangedreven door de jongere generatie die een duurzame levensstijl essentieel vindt voor de toekomst. Dit beïnvloedt bedrijven om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Bedrijven die aandacht schenken aan duurzaamheid worden duurzame ondernemers genoemd.

Wat betekent dit precies, en waarom is het belangrijk voor bedrijven om hiermee bezig te zijn?”

Duurzaamheid als startpunt van welzijn

Om te begrijpen wat duurzaam ondernemen betekent, moeten we eerst uitleggen wat we bedoelen met duurzaamheid. Duurzaamheid houdt in dat we onze huidige behoeften vervullen zonder de toekomstige generaties te belemmeren in het voldoen aan hun behoeften.

Duurzaamheid is een breed concept en gaat niet alleen over milieuvriendelijk zijn, maar ook over het zorgen voor sociale en economische stabiliteit. Hoewel vaak gedacht wordt aan het verminderen van milieuschade, omvat duurzaamheid ook belangrijke sociale aspecten zoals het verbeteren van levenskwaliteit, het zorgen voor welzijn en  eerlijke werkomstandigheden, en het bieden van gelijke kansen voor iedereen. Dat staat ook bekend als sociale duurzaamheid.

Bedrijven beginnen te erkennen hoe belangrijk het is om goed voor hun medewerkerswelzijn te zorgen, niet alleen om huidig personeel tevreden te houden, maar ook om een goede reputatie op te bouwen en aantrekkelijk te blijven voor nieuw talent.

Wat is duurzaam ondernemen?

Duurzaam ondernemen betekent dat bedrijven hun impact op de samenleving in acht nemen. Het doel is om bedrijfsactiviteiten uit te voeren die zo min mogelijk schade aanrichten aan de samenleving, terwijl ze toch economisch waardevol zijn. Bij duurzaamheid gaat het erom dat welvaart eerlijk verdeeld wordt en dat de sociale samenhang versterkt wordt. Dit betekent dat bedrijven actief moeten bijdragen aan het milieu, de economie en de maatschappij om een evenwichtige en leefbare wereld te creëren voor onszelf en voor toekomstige generaties.

Zowel grote ondernemingen als kleine bedrijven kunnen duurzame praktijken toepassen. Met de invoering van de CSRD-richtlijn worden bepaalde bedrijven zelfs verplicht om duurzaamheidsacties te ondernemen en hierover in een ESG-duurzaamheidsrapportage te rapporteren.  

Het is essentieel dat bedrijven duurzaam ondernemen integreren als een kernonderdeel van hun bedrijfsstrategie om competitief en relevant te blijven in de moderne economie. Duurzaam ondernemen is een dynamisch veld dat blijft evolueren naarmate meer bedrijven de voordelen erkennen van investeren in duurzame praktijken, niet alleen voor de samenleving, maar ook voor hun bedrijfsresultaten en bedrijfsimago. 

Maar wat zijn eigenlijk de redenen om echt effectief duurzaam te gaan ondernemen? 

9 redenen voor duurzaam ondernemen

1. Innovatie als kern van duurzaamheid 

Duurzaamheid drijft innovatie aan. Het stimuleert bedrijven om milieuvriendelijke technologieën en ‘groene’ productalternatieven te ontwikkelen. Dit opent markten met Eco-bewuste consumenten, versterkt concurrentieposities en vergroot het marktaandeel in een veranderende economie. Door duurzaam te ondernemen, stimuleren bedrijven niet alleen groene innovatie maar bevorderen ze ook hun langdurige economische succes. 

2. Aantrekken van investeerders 

Investeerders zoeken steeds vaker naar bedrijven die hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid duidelijk en transparant communiceren. Deze openheid is cruciaal voor het nemen van gefundeerde investeringsbeslissingen. 

3. Financiering  

Bedrijven die duurzaamheid prioriteren, krijgen vaak toegang tot voordeliger financieringsvoorwaarden. Financiële instellingen en investeerders, die zich steeds meer richten op milieu- en klimaatrisico’s, geven de voorkeur aan bedrijven die proactief hun ecologische impact verminderen. Financiële instellingen zullen aandringen op duurzaamheid binnen bedrijven, wat inhoudt dat ze zullen beoordelen of een bedrijf voldoende duurzaam is om effectieve financiering te verkrijgen. Bedrijven worden in principe onderdrukt om duurzaam te ondernemen zodat ze de nodige middelen kunnen verkrijgen om hun bedrijfsactiviteiten draaiende te houden. 

4. Aantrekken van duurzame leveranciers  

Duurzaamheid beïnvloedt de gehele waardeketen. Bedrijven die serieus omgaan met duurzaamheid motiveren hun leveranciers om duurzamere praktijken te adopteren, wat leidt tot een bredere verduurzaming van de sector en competitieve voordelen biedt aan vooruitstrevende leveranciers. 

5. Aantrekkelijkheid voor medewerkers 

Duurzame bedrijven zijn bijzonder aantrekkelijk voor jong talent, dat grote waarde hecht aan sociale verantwoordelijkheden binnen een organisatie. Deze focus op sociale betrokkenheid draagt aanzienlijk bij aan een positieve bedrijfscultuur, wat leidt tot hoger medewerkers engagement en grotere tevredenheid. Door actief te investeren in het welzijn van medewerkers en dit continu te verbeteren, geniet het bedrijf van diverse voordelen. Enerzijds zal de personeels retentie verbeteren omdat medewerkers zich gewaardeerd voelen en minder geneigd zijn te vertrekken. Anderzijds kan dit ook een boost geven aan de productiviteit.

6. Bestaanszekerheid en lange termijn voordelen 

Duurzaamheid waarborgt de lange termijn bestaanszekerheid van een bedrijf. Het verbetert de reputatie, stimuleert innovatie, en biedt toegang tot nieuwe markten en financiering, wat essentieel is in een snel veranderende wereld. 

7. Sociale verantwoordelijkheid 

Nu consumenten steeds meer belang hechten aan duurzaamheid, verwachten zij dat bedrijven op het gebied van sociale verantwoordelijkheid een actieve rol spelen in het bijdragen aan een betere samenleving. Het is essentieel voor bedrijven om duurzamer te ondernemen, niet alleen om hun activiteiten aantrekkelijker te maken, maar ook om belangrijke stakeholders zoals medewerkers en investeerders aan te trekken en te behouden. 

8 Europese Regelgeving 

De Europese Unie heeft strikte regelgeving geïmplementeerd om duurzaamheid te bevorderen en klimaatverandering tegen te gaan. Deze regelgeving dwingt bedrijven om bepaalde duurzaamheidsnormen na te leven, wat bijdraagt aan de acceptatie en integratie van duurzame praktijken binnen het bedrijfsleven. De Europese Unie heeft strikte richtlijnen ontwikkeld, niet om bedrijven te straffen, maar om aan te zetten tot transparantie over hun duurzaamheidsinspanningen, en zo een einde te maken aan greenwashing

9. Concurrentievoordeel 

Bedrijven die duurzaamheid omarmen genieten van een verbeterde reputatie, verhoogde klantloyaliteit en operationele efficiëntie. Dit levert niet alleen marktvoordeel op, maar opent ook deuren naar nieuwe kansen en groei. Veel bedrijven benadrukken hun engagement door het publiceren van duurzaamheidsverslagen die hun inspanningen en vooruitgang tonen, vaak gekaderd binnen de ESG-criteria (Environment, Social, Governance). 

Deze punten vormen samen een krachtig argument waarom duurzaamheid niet alleen een ethische keuze is, maar ook een strategische noodzaak voor toekomstgerichte bedrijven. 

Belgische duurzaamheidspioniers

In 2023 werden vier Belgische bedrijven, waaronder Fruit At Work, enveloppenfabrikant Elep, investeringsmaatschappij LRM en DNS Belgium, erkend als de eerste officiële SDG-ambassadeurs van het land. Deze titel is een erkenning van hun inzet voor duurzaamheid en toont aan dat duurzaam ondernemen tastbare voordelen biedt. Door hun verantwoorde bedrijfsvoering verbeteren deze bedrijven niet alleen hun financiële prestaties, maar dragen ze ook bij aan een rechtvaardigere maatschappij. Hun succes onderstreept hoe duurzaamheid kan samengaan met economische groei, en spoort andere bedrijven aan om ook een positieve impact op de wereld te maken.

 

fruit at work

Benieuwd naar meer inzichten over het sociale gewicht van ESG in duurzaam ondernemen en hoe je hiermee aan de slag kunt? Ontdek alles in ons uitgebreide trendrapport!


Download nu ons gratis trendrapport

Facebook
Twitter
LinkedIn

Heb je nog vragen?
Wil je een offerte op maat?

maartje vanewijk

Annelies Theunissen
People Sustainability Expert

Ook interessant

6 juni, 2024

“Putting the Social in ESG” We zijn verheugd om ons komende evenement aan te kondigen, gericht op het belang van sociale factoren in een succesvolle...

30 mei, 2024

Inspiratie voor een toekomstgericht hr-beleid opdoen in Bordeaux. Kom jij ook naar het HRcongres 2024? Samen pionieren rond duurzame HR....

13 mei, 2024

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, ESG en duurzaamheid zijn ondertussen wel bekend binnen het bedrijfsleven. Ook zijn steeds meer bedrijven zich ervan bewust dat ze binnenkort moeten...